– ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΗΗΘΙΚΗ – Utilitäre Ethik – Utilitarian Ethik –