– ΗΦΥΣΙΚΗΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – Naturphilosophie – Natural Philosophy –